Curacao Ports Authority verlengt de collectieve pensioenverzekering met 10 jaar

Per 1 januari heeft Curacao Ports Authority (CPA) opnieuw voor 10 jaar een collectieve pensioenverzekering bij ENNIA afgesloten voor haar werknemers. Een collectieve pensioenregeling biedt gunstige voorwaarden en uitgebreidere dekkingen. CPA acht dit van groot belang voor het arbeidsvoorwaardenpakket van haar werknemers.

"Met dit compleet op maat gemaakt pakket zijn onze werknemers goed voorzien van een levenslang ouderdomspensioen en niet alleen onze werknemers, maar ook hun gezinsleden zijn goed verzekerd.” aldus de directie van CPA. "De keuze voor ENNIA maakt het mogelijk dat we uitgebreide dekkingen en deskundig advies kunnen bieden aan onze werknemers en dat is erg belangrijk voor de financiële situatie van ieder gezin.”

ENNIA adviseert ieder werknemer over het beheersen van de financiële risico’s, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Het geeft de CPA-directie een goed gevoel dat zij hun mensen onder deze pensioenregeling ook een goede dekking in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden kunnen bieden.

ENNIA bedankt Curacao Ports Authority van harte voor de goede relatie en haar vertrouwen en kijkt uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking in de toekomst. ”Building towards the Future”.