Een uurtje per week maakt het verschil

samen met de reken coach

Professionals uit bedrijfsleven versterken rekenonderwijs op Curaçao

Afgelopen jaar won de stichting Tur Ta Konta de Social Innovation Award Curacao voor haar vernieuwende benadering van rekenonderwijs. Sinds 2014 biedt de stichting extra ondersteuning aan leerlingen, die problemen hebben met rekenen en wiskunde. Zij werkt daarbij met een groeiende groep vrijwilligers uit het lokale bedrijfsleven en de overheid, die zwakke leerlingen van rekenbijles voorzien. Met een wekelijks uurtje een-op-een-bijles van een Tur Ta Konta rekencoach schieten de cijfers van deze leerlingen omhoog. Daarnaast zien leerkrachten nog veel meer verbetering. Leerlingen met een Tur Ta Konta coach stellen zich pro-actiever op in de klas en hebben meer zelfvertrouwen en leerplezier.

Naast het helpen van zwakke leerlingen, zet de stichting ook jonge rekentalent in het zonnetje. Dit jaar organiseerde zij voor het eerst een zeer succesvolle rekenquiz voor alle scholen in het funderend onderwijs. Verdeeld in vier regio’s, deden maar liefst 324 leerlingen van 27 FO-scholen mee aan de voorrondes, die in November 2015 plaatsvonden. Per regio stroomde de beste rekenschool vervolgens door naar de finale, die afgelopen zondag live door televisiestation Telecuracao uitgezonden werd. Het rekenteam van de Dr. Albert Schweitzer school kwamen na een spannende strijd als winnaar uit de bus en won de hoofdprijs van f 5.000,- die door sponsor ENNIA beschikbaar werd gesteld.

Rekenen is belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek toont zelfs aan dat rekenen cruciaal is voor de ontwikkeling van elk kind. Wie goed kan rekenen heeft meer kans op beter werk en een mooie carrière. Rekenen legt ook een mooie basis voor vervolgonderwijs en verhoogt de interesse van kinderen om te gaan studeren. Daarnaast heeft de samenleving als geheel baat bij rekenen, aangezien dit tot meer welvaart leidt. Om te werken aan bewustwording binnen de hele gemeenschap van Curacao, organiseert Tur Ta Konta begin september  ook voor het eerst een interessant seminar over ontwikkelingen in het rekenonderwijs. Hierover volgt later meer informatie. Wil je ook  rekencoach worden? Schrijf je dan hier in