Beter rampenmanagement en meer verkeersveiligheid nodig op Curaçao

Rampen zijn helaas dichterbij dan je denkt. Ook op Curaçao, waar de Chikungunya epidemie, olievervuiling op Jan Kok en de dodelijke Kruithuis explosie nog vers in het geheugen liggen. Vandaar dat het derde Prevent Now seminar ruimschoots aandacht aan rampen besteedt. Op vrijdag 16 oktober 2015 verzorgt een unieke, (inter)nationale sprekersgroep een tiental korte presentaties waarbij bezoekende bedrijven, overheidsinstanties en particulieren gratis belangrijke kennis en tips op doen over effectief rampenmanagement, verkeersveiligheid en communicatie in crisistijd.

Internationale disaster-adviezen

Internationale sprekers zoals Jim Campbell, leider van de Red Alert Global Urban Search & Rescue Team, Julie Roberts, Externe Zaken directeur van de Florida Division of Emergency Management en David Preus, vice president van Ceres Environmental Services praten op dit seminar vanuit hun jarenlange ervaring met wereldwijde aardbevingen, orkanen en overstromingen, over de nieuwste ontwikkelingen in disaster management.

Daarbij geven zij ook aan hoe overheden, bedrijfsleven en burgers intensief samen kunnen werken voor een snelle en effectieve respons. Daarnaast gaan zij in op het grote belang van een ‘Culture of preparedness’ waarin overheden, bedrijven, scholen en ziekenhuizen zich goed voorbereiden op een mogelijke ramp. Deze voorbereiding zorgt er namelijk voor dat de materiele en financiële schade van zón ramp beperkt blijft en dat bedrijven en burgers zich psychologisch en economisch ook veel sneller herstellen van een ramp.

Risicobeheersing op Curaçao

Lokale sprekers zoals Nelson Navarro, minister van Justitie van Curaçao, en Lesley Fer, de nieuwe directeur Risicobeheersing & Rampenbeleid van de Curaçaose Overheid, maken daarna de vertaalslag naar het preventie- en rampenbeleid van Curaçao. Heiko de Jong, hoofofficier van Justitie gaat tot slot in op het belang van private-publieke samenwerking  en geeft aan geven hoe dit op Curaçao vorm kan krijgen in de toekomst.

Prevent Now richt zich al drie jaar lang op preventie in de breedste zin des woords waarbij presentatie- en workshopthema’s variëren  van inbraak  en brandpreventie en tot meer verkeersveiligheid en gezondheid en minder fraude en cyber crime. Het derde prevent now seminar dat binnenkort plaatsvindt, pleit voor effectief rampenmanagement en bewustwording op gemeenschapsniveau. Inhakend op het bekende spreekwoord ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’, telt een gewaarschuwde samenleving van burgers, bedrijven en overheid op het gebied van rampenmanagement wellicht voor drie! 

Zie hier voor meer het programma en gratis registratie.