Curaçao omarmt veiligheid

12 november 2014 – Tijdens het Prevent Now Seminar van verzekeringsmaatschappij ENNIA hebben het Openbaar Ministerie van Curaçao, het Korps Politie Curaçao (KPC) en ENNIA een memorandum of agreement (MoA) getekend om een toko di prevenshon (TdP) op te richten.  De TdP is een winkel die zich richt op de preventie van sociale onveiligheid.  De bewoners en bezoekers van Curaçao kunnen hier in de toekomst terecht voor de aanschaf van en het advies over preventiemiddelen die passen bij specifieke veiligheidsvraagstukken. Als eerste actie van de TdP beginnen het OM, Ennia en het KPC met het pilotproject “Mi ta brasa siguridat”. Deze pilot richt zich op de bescherming in wijken tegen atrako’s, inbraken en autodiefstallen. ENNIA zelf heeft het voornemen een online preventiewinkel te beginnen. De start van deze online preventiewinkel staat gepland voor het eerste kwartaal van 2015.

Heiko de Jong, Hoofdofficier van Justitie: “Het Openbaar Ministerie, ENNIA en Korps Politie Curaçao (KPC) zijn de initiatiefnemers van de TdP, maar geen exclusieve deelnemers. De TdP is een open formule van en voor Curaçao. Aansluiting bij het initiatief door anderen die een bijdrage leveren aan de veiligheid op Curaçao wordt nagestreefd en gestimuleerd. Een publiek-private samenwerking, maar met behoud van ieders verantwoordelijkheid.” 

Gilbert Martina, Senior Managing Director ENNIA: ”De Toko di Prevenshon is een preventiewinkel met een plus. De kern van de TdP bestaat uit concrete producten en diensten die in de eerste plaats helpen om calamiteiten te voorkomen. In de tweede plaats helpt de TdP burgers om zich beter op calamiteiten voor te bereiden. Samen staan we sterker. Preventie en een veiliger Curaçao is een taak van ons allen teneinde het welzijnsniveau van ons dushi Korsou te verhogen.”

ENNIA organiseert het Prevent Now seminar voor de tweede keer. Prevent Now 2014 staat in het teken van de preventie van sociale onveiligheid. Gilbert Martina: “Vorig jaar was het seminar een succes met 500 deelnemers. Dit jaar laten de ruim 650 aanmeldingen zien dat veiligheid hoog op de agenda staat. ENNIA houdt zich bezig met het welzijn van de gemeenschap. Preventie levert, naast verzekeren, een bijdrage aan het welzijn van iedereen.”

Fotogalerij