Donatie en sponsoring

ENNIA investeert in de kwaliteit van het leven. Wij steunen goede doelen en projecten die bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Wij zijn gedreven in de overtuiging dat ‘well being’ het meest fundamentele is dat iemand kan ervaren in een leven en dat iedereen recht heeft op deze ervaring. Wij realiseren dit onder meer door middel van preventie en verzekering, zodat de risico’s in het dagelijks leven van de bewoners van onze eilanden tot een minimum worden beperkt.

Ons streven naar ‘well being’ uit zich mede in ons donatie- en sponsorbeleid waar wij ons vooral richten op de kansarmen van de gemeenschap of op organisaties waarvan de doelstellingen moeilijk realiseerbaar zijn, als gevolg van gebrek aan middelen.

Onze voorkeur gaat uit naar cultuur, vorming, sociale verbetering en preventie van risico, en altijd met aandacht voor duurzaamheid. Hiermee tonen wij onze betrokkenheid met de gemeenschap van de eilanden waar ENNIA actief is. Onze keuzebesluit vindt plaats op basis van selectiecriteria, waaraan aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

Criteria waaraan een aanvraag moet voldoen voor ondersteuning.

 • Duidelijke en verzorgde presentatie en volledigheid van gegevens.
 • Originaliteit en authenticiteit van het project, bereik en kwaliteit van publiciteit en momentum (tijd van het jaar).
 • De aanvraag past bij het merk ENNIA.
 • De aanvraag is minimaal 30 dagen voor aanvang van het project ingediend.
 • De aanvraag is onderbouwd met een beschrijving van de activiteit of project, de begroting, de financiering van de kosten en de gewenste bijdrage van ENNIA.
 • De duur van het project is maximaal 3 jaar.
 • Het project heeft een aantoonbaar duurzaam effect en wordt bij voorkeur ook uitgevoerd met duurzame middelen.
 • Aanvrager is een non-profit organisatie (vereniging, stichting) en toont dit aan met een Kamer van Koophandel registratie van niet ouder dan 6 maanden.
 • Individuele aanvrager komt in aanmerking indien het project een aantoonbaar educatief en duurzaam effect heeft én een grote groep er baat bij heeft. Een identiteitsdocument, beschrijving (curriculum vitae) en minimaal 2 referenties zijn vereist.

ENNIA neemt aanvragen met onderstaande kwaliteiten niet in behandeling

 • Voldoet niet aan bovenstaande criteria.
 • Commerciële organisaties, kerkgenootschappen, politieke organisaties.
 • Individuele of persoonlijke verzoeken (anders dan hierboven genoemd).
 • Organisaties met niet-ethische en/of illegale praktijken.

ENNIA behoudt het recht om zonder opgave van reden een aanvraag af te wijzen.


Aanvraag voor donatie of sponsoring

Fill out my online form.