Casa Manita

Every child is a different kind of flower and all together, make this world a beautiful garden

Casa Manita creëert een optimaal groei-en leefomgeving voor kinderen die tijdelijk om sociaal, economische en educatieve redenen niet in hun eigen milieu optimaal kunnen ontwikkelen. Zij draagt zorg voor ontwikkeling van het psychosociale welzijn van de kinderen door middel van verzorging, zelfontplooiing mogelijkheden en begeleiden naar zelfredzaamheid met als uiteindelijk doel, zelfstandigheid. Waarbij er uitgegaan wordt van de positieve eigenschappen van het kind.

Doelgroep

Casa Manita is een meisjesinternaat hoofdzakelijk voor meisjes tussen de vier (4) tot de veertien (14)jaar met capaciteit voor vijftig (50) cliënten. Om veelal praktische redenen, bijvoorbeeld het bij elkaar houden van broers en zussen, verblijven er thans ook een aantal jongens in het internaat tussen de vier (4) tot de acht (8) jaar. Een verblijf in het internaat is in principe tijdelijk van aard, totdat de situatie thuis herstelt.

Vul onze donatie formulier in om samen met Toybox & ENNIA te doneren aan ons doel. 

Fill out my online form.