FAQ Reisverzekering

Veel gestelde vragen met antwoorden over Reisverzekeringen tijdens de Coronavirus periode.

Ben je al op reis of zou je nog op reis gaan? Lees dan hier de belangrijkste en meest gestelde vragen over je annulerings- en/of reisverzekering.

Kan ik me verzekeren voor kosten die het gevolg zijn van besmetting met corona als ik op reis ben?

ENNIA biedt nu ook de aanvullende ‘covid-19 dekking’. Je bent dan verzekerd voor kosten die het directe gevolg zijn van een pandemische ziekte, zoals covid-19.  Je hebt dan dekking voor geneeskundige kosten en buitengewone kosten (zoals kosten van reisonderbreking en noodzakelijke extra verblijfskosten) en repatriëring van stoffelijk overschot naar de woonplaats.

Ik reis naar een gebied waar het coronavirus is


Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt (je wordt ziek of een gezinslid overlijdt en je hierdoor niet meer op reis kan).

Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Alleen als er schade is ontstaan aan je verblijfadres door b.v. brand of storm dan kan je de kosten wel vergoed krijgen als de verhuurder dit niet terugbetaalt.

Als een reisorganisatie zelf je vlucht annuleert, dan krijg je vaak de mogelijkheid om je reis te verzetten of je ontvangt een vergoeding voor annuleringskosten. Deze kosten kan je niet claimen op je annuleringsverzekering.


Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?

Ja, je blijft verzekerd volgens de geldende polisvoorwaarden.
Mocht ENNIA vooraf bepaalde gebieden hebben uitgesloten, dan geldt daar geen dekking.


Als er een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb geboekt naar dat gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt (je wordt ziek of een gezinslid overlijdt en je hierdoor niet meer op reis kan).

Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Alleen als er schade is ontstaan aan je verblijfadres door b.v. brand of storm dan kan je de kosten wel vergoed krijgen als de verhuurder dit niet terugbetaalt.

Als een reisorganisatie zelf je vlucht annuleert, dan krijg je vaak de mogelijkheid om je reis te verzetten of je ontvangt een vergoeding voor annuleringskosten. Deze kosten kan je niet claimen op je annuleringsverzekering.


Als er een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb geboekt naar dat gebied, ontvang ik dan een premierestitutie voor mijn reisverzekering?

Ja. Als je reis niet meer doorgaat door het coronavirus wordt, na het overleggen van een geldig annuleringsbewijs de premie gerestitueerd onder aftrek van kosten. Een geldig annuleringsbewijs is bijvoorbeeld een schriftelijke bevestiging van de reisorganisatie of vliegmaatschappij dat de reis niet doorgaat.


Ik ga niet meer op vakantie want ik wil niet het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus. Ik heb al wel een reisverzekering afgesloten. Ontvang ik dan een premierestitutie voor mijn reisverzekering?

Ja. Als je reis niet meer doorgaat door het coronavirus wordt, na het overleggen van een geldig annuleringsbewijs de premie gerestitueerd onder aftrek van kosten. Een geldig annuleringsbewijs is bijvoorbeeld een schriftelijk bevestiging van de reisorganisatie of vliegmaatschappij dat de reis is geannuleerd. Als de reis is geboekt met vliegpunten (miles) overleg dan het bewijs dat de punten zijn terug geboekt.


De reisorganisatie zegt dat de reis doorgaat, maar door de corona-maatregelen zal de reis anders zijn. Heb ik het recht om de reis te annuleren?

Als je de reis zelf annuleert, is de reisorganisatie niet verplicht om je een compensatie te geven. De reisverzekering biedt geen dekking voor contractuele geschillen met reisorganisaties.


Mijn werkgever verplicht mij alsnog om naar een risicogebied af te reizen. Kan ik dat weigeren?

In de wet is geregeld dat je als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. De werkgever is verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Dat is niet het geval bij negatieve reisadviezen.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is

Ik wil graag terug naar huis. Kan ik dit claimen op mijn reisverzekering?

Nee. Vrijwillig onderbreken van je reis is niet gedekt onder je reisverzekering.
Reisonderbreking is alleen gedekt als verzekerde dringend noodzakelijk door een acute ziekte of ongeval teruggebracht moet worden naar de woonplaats.


Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?

Je bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl je al in het gebied aanwezig was.


Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?

Noodzakelijke extra reis-, verblijf- en telefoonkosten worden alleen vergoed als je de aanvullende covid-19 dekking hebt afgesloten. Op je basis reisverzekering zijn deze kosten uitgesloten.


Ik word in quarantaine geplaatst en dreig daardoor mijn volgende reis te missen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, het feit dat je in quarantaine zit terwijl je niet ziek bent, is geen geldige reden om een beroep te doen op je annuleringsverzekering.


Ik kan niet terug naar mijn woonplaats. Ik ben gestrand in het buitenland. Kan ik mijn reisverzekering verlengen?

Ja. Verlenging is mogelijk mits je gestrand bent als gevolg van het coronavirus. De dekking voor de extra dagen gaat pas in op moment dat de extra premie is betaald. Je kunt in dit geval voor langer dan 90 dagen een reisverzekering afsluiten.

Ik heb zelf het virus opgelopen

 

Ik ben besmet met het coronavirus. Ben ik hiervoor verzekerd?

Je bent alleen verzekerd voor de kosten die direct het gevolg zijn van covid-19, de ziekte ontstaan als gevolg van het SARS-CoV-2 virus als je de aanvullende covid-19 dekking hebt afgesloten.


Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Waarschijnlijk niet. Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.


Ik heb het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan ik het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Coronatesten

 

Ik ben op een luchthaven en ik moet een coronatest afnemen. Ben ik hiervoor verzekerd via mijn reisverzekering?

Onder de reisverzekering worden de coronatestkosten niet vergoed. De verplichting om te testen op het coronavirus is een maatregel van de overheid en is geen verzekerde gebeurtenis.


Voor mijn bestemming geldt dat ik het gebied alleen word toegelaten, als ik me laat testen op corona. Worden deze testkosten door mijn reisverzekering vergoed?

De verplichting om je te testen op het coronavirus is een maatregel van de overheid. Deze kosten worden niet door je reisverzekering vergoed.

Doorlopende reisverzekering

 

Ik heb een doorlopende reisverzekering. Als gevolg van het coronavirus crisis weet ik vrij zeker dat ik dit jaar niet meer op vakantie ga. Heb ik recht op compensatie voor de betaalde premie of mag ik mijn verzekering opschorten?

Je doorlopende reisverzekering is ingegaan op het moment dat je hem afsloot. De premie wordt voor een bepaalde periode betaald. Ondanks dat je de komende periode niet naar het buitenland mag reizen, heb je geen recht op compensatie voor je betaalde premie en kan je de reisverzekering ook niet opschorten. Je hebt wel de keuze om deze op te zeggen op de einddatum van de reisverzekering, mits je aan een opzegtermijn van 2 maanden houdt. Je moet ons hierover schriftelijk informeren.